Pühapäev , 16. juuni,
Viiekümnenda päeva püha. Kolmainupüha. Nelipühi.
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus.
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning EAÕK Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise koguduse täiskogu (üldkoosolek)
TÄISKOGU PÄEVAKORD:
1. Koguduse tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
3. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
4. Puski Kristuse sündimise kiriku taastamisest.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale TÄISKOGU sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AS DAGÖPLASTI TÖÖKAS PERE!

Ikoon Püha Vaimu väljavalamine 

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel